πŸ’¬ Leestijd met Team Human en Coders

Replied to Leestijd met Team Human en Coders by Frank Meeuwsen

Vandaag kwamen er twee nieuwe boeken binnen waar ik graag in ga beginnen!

I recently finished reading Team Human. Although I should not be surprised, but I found it less about technology (what I have come to expect from Rushkoff) and more about the capacity of humans. In some respects it feels like a modern day book of meditations.

I have started reading Coders. I had read Thompson’s post on women and learning to code, but like yourself bought the book on reputation. Am loving it so far. He really his a knack of telling a story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *