πŸ’¬ Leestijd met Team Human en Coders

Replied to Leestijd met Team Human en Coders by Frank Meeuwsen (diggingthedigital.com)

Vandaag kwamen er twee nieuwe boeken binnen waar ik graag in ga beginnen!

I recently finished reading Team Human. Although I should not be surprised, but I found it less about technology (what I have come to expect from Rushkoff) and more about the capacity of humans. In some respects it feels like a modern day book of meditations.

I have started reading Coders. I had read Thompson’s post on women and learning to code, but like yourself bought the book on reputation. Am loving it so far. He really his a knack of telling a story.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *